Polityka prywatności

1. W obrębie portalu eWysylki zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach ograniczone jest do niezbędnego minimum związanego z zapewnieniem poprawnego działania ww. serwisu.

2. Użytkownik korzystając z portalu eWysylki akceptuje zasady Polityki Prywatności.

3. W ramach portalu eWysylki gromadzone są następujące informacje:

a. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika:

i. Dane identyfikacyjne (wymagane) takie jak: imię (imiona), nazwisko numer PESEL oraz adres poczty elektronicznej. Dane te wykorzystywane są w procesie uwierzytelnienia danej osoby.

ii. Dane kontaktowe (opcjonalne), takie jak numer telefonu, który jest wykorzystywany do komunikacji z użytkownikiem.

b. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów:

i. Informacje w logach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz adres IP komputera.

ii. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do pamięci przeglądarki. Pozwalają zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia indywidualne użytkownika.

Dzięki temu każda kolejna wizyta staje się bardziej efektywna, dostosowana do preferencji pojedynczego użytkownika. Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu serwisów internetowych. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookies.

4. Zbierane dane, o których mowa w punkcie 3, służą do zapewnienia poprawnego działania przedmiotowej usługi oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony portalu eWysylki.

5. Portal eWysylki wykorzystuje usługę analizy ruchu w sieci Google Analytics, świadczoną przez firmę Google Inc. Narzędzie to działa w oparciu o pliki cookies, więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach portalu eWysylki

1) Administratorem danych użytkowników portalu eWysylki jest P2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko,

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgód użytkowników w celu umożliwienia im skorzystania z usług oferowanych w ramach portalu eWysylki,

3) użytkownikom portalu eWysylki przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe,

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji,

5) odbiorcami danych osobowych portalu eWysylki będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach lub na podstawie przepisów prawa,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwi realizację zadań wskazanych w pkt 2.

7) użytkownikom portalu eWysylki przysługuje prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

8) użytkownikom portalu eWysylki przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

9) dane użytkowników portalu eWysylki nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

10) dane użytkowników portalu eWysylki nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu eWysylki można kontaktować się w poniższy sposób:

1) listownie na adres P2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 4

2) telefonicznie +48 666 111 402

3) e-mailowo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie P2 Polska Sp. z o.o. w Trzebownisku, pod adresem rejestrowym spółki, po wcześniejszym zapowiedzeniu się.

Jeśli dane osobowe w ramach portalu eWysylki nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje użytkownikom również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.