Zapytanie Ofertowe

Logo EU

Zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności.

Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK

Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK, Osi priorytetowej: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Alt Text Alt Text

Data publikacji: 01.12.2017